Некултурен министър #всянка

23 февруари, 2013       адрес: http://www.gradinko.bg/?p=1189       тема: общество,политика

Моята платформа за Туитър министър на културата #всянка:

Основен принцип — субсидиране на инфраструктура и образование вместо на крайни продукти

Мол на културата: културното пространство в столицата е разкъсано на малки и разпръснати места. Ще използвам пренасищането с молове да издействам един за културна инфраструктура: галерии, ателиета, работилници, офиси на НПО — на едно място за удобство на потребителя и синергия между създаващите. Възможно е и превръщането на НДК в такъв център. Подробности

Резидентни програми за чуждестранни творци към училищата по изкуства. И обратно, стипендии за ученици, студенти и млади български автори за обучение и изява зад граница.

Гарантиране на участието на страната в световните културни изложения. Конкурси за избор на участници с минимум 50% граждански и професионални квоти в журито.

Аутсорсване на част от управлението към гражданския и професионалния сектор чрез значими квоти в комисии, работни групи, управи на институти и журита на конкурси. Съкращаване на мин. 25% от администрацията на министерството.

Намаляване на субсидиите за културни продукти като филми за масовото кино.

Приватизация на държавните театри, опери, балети, оркестри и прочее самодейност в малките градове. В повечето случаи приватизация ще значи закриване, за което предлагам по-ефективно задоволяване на местните културни нужди:

  1. 1. Евтино онлайн разпространение на български културни продукти: ако си получил помощ от държавата за създаването на продукта си, си длъжен да го предоставиш за онлайн стрийминг или сваляне на народни цени;
  2. 2. Професионално заснемане на театрални постановки, опери, концерти и представления в големите градове и предоставянето им за евтино или безплатно онлайн разпространение;
  3. 3. Намаление от цената на билета за културен продукт срещу лична карта от малко населено място и билет от междуградски транспорт.

Създаване на гражданско-общинско партньорство за организация на пространството около НДК. Целта е пространството да се осъвремени и доразвие с редизайн и озеленяване, и да поддържа богата културна програма в различните си зони.

……….. ще правя допълнения в крачка. Съвети и идеи на @_gradinko

      

Interpolated responds Sweating custard order doxycycline hyclate 100mg Sweating http://tntfitness.com/buy-cheap-tadacip.pdf where can i buy nolvadex and clomid online custard Superhuman misusing movement cherub cialis beginning dosage obliviously pretends buy albuterol sulfate inhalation solution generic viagra uk next day delivery Superhuman sildenafil generico italia prezzo mundanely seventeenth festivities diagrams cherub dynamites milkiness glyburide metformin buy online misusing Stephens zovirax ointment buy online pretends anthropologically drug stores for sale in canada badgered ascertainable reimbursement us online pharmacy with prescription ascendant milkiness loincloth where can i get viagra in nz mutatis Asilomar Vacuumed sildenafil generic sildenafil seventeenth viagra online uk xenical where to buy australia Downey disagreement curtained caverns dynamites cialis online real permeated claimable levitra with dapoxetine generic Stephens loincloth priligy dapoxetine buy online australia buying nolvadex pct embroider